A skalár hullámokról érthetőbben

 

“Szervezetünk minden idegi impulzusa elektromos áram, minden sejtünk egy-egy miniatűr elem, amely 70-90 milliVolt áramot termel optimális esetben. Az energia bizonyos fajtái hatékonyabbak a többinél. Amikor energiákról beszélünk, általában részecskékre és hullámszerű mozgásra gondolunk. Ezeknek a hétköznapi energiáknak a grafikus görbéjét (szinuszos vagy lépcsőzetes) jól ismerjük, és Hertz-hullámként ismerjük. Igaz ez minden fajta energiára, az elektromosságtól a mágnesességig, a fénytől a hangig. Az energia különböző formái között csak az a különbség, hogy milyen sebességgel hullámzik a görbe fel-le (frekvencia), illetve, hogy mennyire intenzívek a kilengések, azaz milyen magasra emelkedik vagy süllyed a görbe (amplitúdó).

A skaláris energia azonban egy egész más fajtajellegzetességekkel bír. Tudni kell, hogy a skaláris energia mindig is létezett – az idők kezdete óta –, de tudósaink csak a nem túl távoli múltban fedezték fel, és kezdték hasznosítani. Igazából az 1800-as évek közepén történt, hogy a skaláris energia létezését négy forradalmi jelentőségű egyenletben bizonyította James Clerk Maxwell skót matematikus. Érdemes lehet mélyebb kíváncsiság esetén megvizsgálni a Kvaternió – elméletet is, amit Maxwell kihagyott az egyenletéből, és ez specifikusabban tartalmazza a longitudinális komponenst már. Maxwell első ízben igazolta a skaláris energia elméleti létezését (a még mélyebb matematika és fizika iránt érdeklődők Maxwell fejtegetéseinek és számításainak elemzéseit olvashatják a NASA idevágó web oldalán: http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/maxwells_equations.htm

Aztán csaknem fél évszázad telt el, míg Nikola Tesla ténylegesen bebizonyította a skaláris energia létezését. Halálával, Tesla magával vitte a sírba a skaláris energia gerjesztésének titkát, és csaknem egy újabb évszázadnak kellett eltelnie, mire a modern tudósok ismét egyértelműen igazolni tudták a skaláris energia létét, neki lehetett kezdeni a benne rejlő lehetőségek kutatásának, fejlesztésének. Megjegyzendő, hogy ez a hivatalos verzió, az alapkutatásban kevésbé jártas közönség számára.

Mik azok a skaláris hullámok?

A széles körben elterjedt definíció szerint a skaláris hullámokat két, teljesen egyforma (idegen szóval replikáns) hullám (hullám és ellenhullám) hozza létre, amelyek szinkronban vannak egymással térben, de időben nem. Más szóval, a két hullám fizikailag teljesen egyforma, de időben 180 fokban eltérnek egymástól. A lényeg, hogy a skaláris hullámok teljesen eltérnek a megszokott Hertz-hullámoktól, egészen másképpen is néznek ki – nagyjából úgy, mint egy végtelen Möbius – minta egy tengely mentén.

Miben különbözik?

A skaláris energia számos fontos szempontból eltér a megszokott Hertz-hullámoktól: Először is, a skaláris energia hullám inkább térben mozog, mint hullámokban. Ahelyett, hogy kifeszített kábelekben szaladna végig, vagy kisugározna, inkább betölti a környezetét. Ez akkor válik fontossá, amikor skalártechnológiákat akarunk kifejleszteni. Képes áthaladni tömör anyagokon anélkül, hogy veszítene intenzitásából. Igazából pontosan emiatt volt képes Tesla közel 100 évvel ezelőtt skaláris hullámokat átküldeni a Föld túloldalára, veszteség nélkül. Ennek ismét a fenti szempontból van jelentősége. Tömör anyagoknak átadja saját “aláírását”. Ez az egész kérdés lényege. Minden elektromos tér, képes hatással lenni a közelében lévő tárgyakra, de távolról sem olyan mértékben, mint a skaláris energia. Ez akkor bír kardinális jelentőséggel, amikor a skaláris energia mezőt át akarjuk adni különböző esetleges anyagi struktúráknak. A skaláris energia végtelenségig képes önmagát kijavítani és regenerálni. Ennek a szervezetünkre nézve is fontos kihatásai vannak. A megfelelő skaláris frekvencia egész sor rendkívül jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre.

Az utóbbi évtizedekben, sokan és egyre gyakrabban hivatkoztak különböző sugárzó, energiát adó tárgyakra, tachionokra (elméletileg a fénynél gyorsabban közlekedő szubatomi elemekre, mely a fénynél Tesla szerint 27-szer gyorsabb terjedési, információ átadási “sebességgel” bír. lásd; kvantum fizika), piramis effektus, stb. A kutatások igazolták, hogy ezek, lényegében, mind skaláris energiatermelő rendszerek – de távolról sem annyira hatékonyak.

 Ahogy már említettem, minden élet energián alapul. Például minden sejt falában megtalálhatók kristályos struktúrák – ezek képesek tárolni a töltést és az információt, mivel a hagyományos értelmezést, érzékszervi tartományt meghaladó dimenziószámmal rendelkezik

Klaszterszintű alakzat van a sejtközi térben található kollagén-hálózatban is – ezek ugyancsak képesek megtartani az információt a DNS-ben is, bár itt a skalár hullámok természete, illetve nonlineáris mivolta még sok kérdést vet fel, mely további kutatások tárgyát képezi. Még egy pillanatra, muszáj elvont területen maradnunk, – azután könnyen érthető formában összegezzük az egészet. Léteznek olyan kvantum mechanikai modellek, amelyek olyan szub-atomi részecskéket írnak le, mint az exciton, a plazmon és a szoliton, amelyek képesek a makro-molekulákhoz hasonló módon biológiai információkat tárolni és szállítani kis mennyiségű skaláris energia hatására. Más szóval, a skaláris energia képes beépülni még saját DNS-ünkbe is .

* Kiiktatja és semlegesíti az ember-alkotta, természet-ellenes frekvenciákat az emberi szervezetben

* Növeli a sejt minden egyes sejtjének energia szintjét a kívánatos 70-90 milliVolt szintre

* A spektrográfok mérései szerint emeli a szervezetben lévő minden egyes hidrogénatom kovalencia értékét. Ez azért jelentős, mert a DNS-ünket kovalens hidrogén-kötések tartják egyben.

* Fokozza a sejtfal áteresztő képességét, ami segíti a tápanyagok bejutását a sejtekbe, illetve a toxinok kiválasztását és eltávolítását a sejtekből.

* Csökkenti az anyag felületi feszültségét, ezáltal a szervezetnek lényegesen kevesebb időre van szüksége az emésztéshez.

* A sejtek milliárdjainak energia szintjének emelkedésével párhuzamosan növeli a szervezet egészének energia szintjét

* Tisztítja a vért, javítja a vérben lebegő fehérjék és zsírok szintjét, a triglicerid értékét és a vérfibrin mintákat.

* Független laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint 149%-al fokozza az immunrendszer hatásfokát

* Javítja a szellemi koncentrációt és fókuszt, amit az EEG vizsgálatokban kimutatott amplitúdó-növekedés bizonyít

* Kiegyensúlyozza a két agyféltekét, ugyancsak EEG-tesztek alapján /Pontosabban az intuitív tartomány felé koordinálja, a működést, ami egyfajta koherencia megjelenését is biztosítja./

Forrás: Dr. Siva Poobalasingam MD and Nisha Lakshmanan MA-Az optimális energia a csúcsteljesítmény eléréséhez a skaláris energiával-könyvében

A Skaláris Energia tulajdonságai:

Az összes energiaforma, amire csak gondolhatunk és nap, mint nap találkozhatunk, mi magunk is kibocsátunk, illetve használunk részecske, illetve hullám tulajdonságokkal rendelkezik és Hz-ben mérhető (mint pl. napenergia, hőenergia, elektromosság, mágnesesség, hang). A két meghatározó különbség ezen energiaformák között, hogy milyen gyorsan terjednek hullámaik, illetve milyen intenzitásúak, azaz mekkora a frekvenciájuk és az amplitúdójuk.

A skaláris energia azonban egy igen egyedülálló energiaforma, 5 dimenziós állóhullámokból épül fel. Ahelyett, hogy sugarakba csoportosulna, vagy vonalasan terjedne, a skaláris energia kitölti a teret, s forrásából kifelé haladva sem veszt intenzitásából. Többek között ezért sem hasonlítható a mágnesességhez, vagy a hőenergiához. Ez az energia képes áthatolni a szilárd testeken, és korlátlanul képes regenerálódni, fenntartani eredeti klaszter szerkezetét, /tudati mintázatának alakzatát /.

Definícióját illetően a skaláris energia két azonos, azaz a térben egymással fázisban lévő, azonban időben kifejezve 180 fokkal egymástól eltérő fázisú hullám ütköztetésével laboratóriumi körülmények között volt létrehozható eddig. Más szavakkal kifejezve a két hullám (ahogyan nevezik őket: a hullám és az anti- hullám) fizikálisan teljesen egyforma, azonban időben 180 fokkal eltér egymástól. Tehát a skaláris hullámok merőben többrétűek, összetettebb törvényeknek engedelmeskednek mint az általunk ismert Hertz hullámok. Jellemzői;

* Nem lineáris

* Mezőszerű holografikus energia halmazok

* Statikus, mozdulatlan /más idővel rendelkező/energiaforma

A Skaláris Energia története:

* 1800-as évek közepén James Clerk Maxwell kutatta

* 1920-ban Einstein azonosította

* Később Nikola Tesla bebizonyította a Skaláris energia létezését

* Egy évszázaddal később a Skaláris energia hatásmechanizmusát, már széleskörűen alkalmazzák”

Szerkesztve, szorítkozva a működési mechanizmusokra.

Forrás:https://charoninstitute.wordpress.com/2012/06/10/a-skalar-hullamokrol-erthetobben/

https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/energia-aura-csakra-1/a-skalr-hullmokrl-rthetbben